Polacy pozytywnie nastawieni do nowych technologii

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS na zlecenie Fundacji Orange przeprowadził we wrześniu badanie mające na celu ocenę nastawienia Polaków do nowych technologii i internetu. Zgodnie z wynikami tego badania Polacy są do nich coraz bardziej pozytywnie nastawieni i zdaniem 49% ankietowanych zwiększają one możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Jako możliwy negatywny wpływ wskazywane były przede wszystkim: możliwość osłabienia więzi międzyludzkich (niemal 20% badanych) oraz lęk przed pozostaniem w tyle za technologicznymi zmianami (prawie 14% ankietowanych). 8% rodaków obawia się również, że internet może powodować zwiększenie różnic społecznych, a 7% niepokoi się o utratę stanowiska pracy.

Nie dziwi z pewnością fakt, że najbardziej pozytywnie do nowych technologii nastawieni są ludzie młodzi, w przedziale wiekowym 18-24 lata. U osób po 35 roku życia pojawia się już więcej obaw. Starsi Polacy, po 65 roku życia, niepokoją się natomiast głównie tempem zachodzących zmian, za którymi mogą nie nadążać (niemal 1/4 respondentów).

Aż 64% mieszkańców mniejszych miejscowości (do 10 tys. mieszkańców) nie ma żadnych wątpliwości co do pozytywnego wpływu nowych technologii na ich życie. Z rezerwą zaś podchodzą do nich mieszkańcy wsi oraz dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) i w większym stopniu kobiety (54%) niż mężczyźni (40%).