Reklamy typu display warte więcej niż te w wyszukiwarkach

Według progonoz eMarketera w tym roku, po raz pierwszy, wydatki na reklamę typu display przekroczą wydatki na reklamę w wyszukiwarkach. W Stanach Zjednoczonych ma być to kwota 32,17 mld dolarów, co odpowiada prawie 48% całkowitych nakładów na internetowe formy promocji.

Spośród analizowanych rodzajów reklam displayowych, obejmujących takie kategorie jak: „banery i inne”(w tym m.in. reklamy w portalach społecznościowych), wideo, sponsoring i rich media, największe kwoty będą przeznaczone na reklamy z pierwszej kategorii. Emarketer szacuje, że będzie to nawet 1/5 wszystkich wydatków przeznaczanych co roku na cyfrową reklamę.

Prognozy wskazują także na wzrost inwestycji w reklamowe przekazy wideo – z 12,8% w roku ubiegłym do 14,3% w 2016 roku. Aż o 36,4% mają ponadto wzrosnąć nakłady na rich media.

Zmieniają się również miejsca dotarcia do klienta. W przypadku wideo większe kwoty nadal będą przeznaczone na ich emisję na komputerach desktopowych (57,5% czyli 9,59 mld dolarów), jednak pozostała kwota czyli 22,58 mld dolarów ma zostać zainwestowana w dotarcie do konsumentów korzystających z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.