Kampanie społeczne - czemu służą?

Najczęściej celem kampanii jest poprawa jakiejś określonej sytuacji, promocja konkretnych postaw, czy sprzeciw wobec pewnych działań. Kampanie skupione są na istniejących obecnie problemach takich jak np. zbyt duża prędkość kierowców, przemoc, walka z chorobami.

Nie można zakładać, że przeprowadzenie jednorazowej kampanii będzie miało długofalowy wpływ na zmianę zachowań w społeczeństwie. Warto pamiętać, że aby wprowadzić trwałe zmiany w działaniach ludzi, należy uzbroić się w cierpliwość i w sposób konsekwentny i kreatywny realizować różnego rodzaju kampanie społeczne.

Jak zrealizować kampanię społeczną?

Tworząc kampanie społeczne, należy skupić się na zebraniu sojuszników, którzy popierają ideę kampanii. Wsparcia można szukać w innych organizacjach non-profit, których działania zbliżone są do naszych, a także w urzędach, w placówkach edukacyjnych, w agencjach reklamowych i PR, wśród osób publicznych, których wizerunek przystaje do naszej kampanii. Dobierzmy sojuszników według idei, jakie chcemy reprezentować. Jeśli celem jest zmiana zachowań w społeczeństwie lokalnym, należy poszukać sprzymierzeńców działających w bliskim otoczeniu, czyli wśród lokalnego radia lub gazety, popularnej osoby, która mieszka w danej miejscowości lub firmy z siedzibą w konkretnym mieście.

Kiedy już pozyskamy rzetelnych sojuszników, możemy rozpocząć realizację celów kampanii, czyli przystąpić do działań wpływających na odbiór idei. Przeprowadzane działania są zależne od skali kampanii i od rodzaju odbiorców. Należy dokładnie sprecyzować grupę docelową, ponieważ wtedy będziemy mogli dobrać odpowiednie narzędzia prowadzenia kampanii. Inaczej zwracamy się do osób dorosłych, inaczej do młodzieży, inaczej do całego społeczeństwa, a inaczej do wybranej społeczności lokalnej. Używamy innego języka, inaczej dobieramy aktywności, stawiamy sobie inne cele. Zdefiniujmy grupę docelową, czyli wskażmy do kogo mówimy. Zastanówmy się, co naszym odbiorcom może dać kampania, co wpłynie na ich identyfikację z naszą ideą. Dobierzmy dobry przekaz graficzny i językowy. Zgromadźmy dowody potwierdzające słuszność naszej idei. Zastanówmy się nad doborem narzędzi komunikacji, które będą nam potrzebne w zrealizowaniu kampanii.

Świadomość odbiorcy

W marketingu społecznym gra toczy się o świadomość odbiorcy i o jego opinię. Kampanie służą realizacji bardzo różnych celów społecznych. Doskonałe działania społeczne przeprowadzane według myślenia marketingowego to takie, które prowadzą do zmiany zachowań osób w społeczeństwie. Najskuteczniejsze jest połączenie działań różnych organizacji działających na rynku, poprzez wspólny społeczny cel. Takimi podmiotami mogą być instytucje społeczne, przedsiębiorstwa, media, agencje reklamowe oraz grupy artystów, dziennikarzy i polityków.

Jak ocenić czy kampania jest skuteczna?

Ocena skuteczności akcji nie jest łatwym zadaniem. Jeżeli produkt kampanii to zmiana zachowań społecznych, powinniśmy badać zmianę postaw. Reklama jest jednym z narzędzi kampanii społecznej, więc nie należy zakładać, że film reklamowy wyświetlany przez np. trzy miesiące diametralnie zmieni działania ludzi. To, co możemy zrobić to sprawdzenie, jakie reklama wywarła wrażenie, czy została zrozumiała i czy w ogóle była zauważona. Aby zweryfikować, czy postawy wśród ludzi zostały zmienione, należy przeprowadzić szereg badań. Najpopularniejszą metodą skontrolowania skuteczności kampanii jest zebranie danych w postaci deklaracji na temat określonych postaw. Niestety to, że kampania została zauważona, a nawet to, że się spodobała nie gwarantuje, że zmieniła ona postawę ludzi. Dopiero po kilkuletnim obserwowaniu zachowań, można zauważyć jakieś zmiany.